Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
26 – 28 ТРАВНЯ, ЩОРІЧНА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І СПАДЩИНА СЕМЕНА КУЗНЕ...
Ректор ХНЕУ В.С. Пономаренко
Ми навчаємо вчитися, мислити, працювати.
Недостатньо оволодіти знаннями – потрібно їх ефективно використовувати. Недостатньо використо- вувати знання – потрібно їх продукувати.
Перевагами навчання в ХНЕУ є спрямованість на кінцевий результат – формування компетентного фахівця, здатного до працевлаштування, успішного в професійній та соціальній сфері.
 
Доктор економічних наук,  професор,
заслужений  діяч науки і техніки,
ректор ХНЕУ В. С. Пономаренко

 

  •       
  •        
Анонси

Студент ХНЕУ має можливість:

Партнери ХНЕУ ім. С. Кузнеця